CORRELATION TABLES

  Correlation of the Restoration Edition of the New Testament to Standard Bible Divisions

  RE KJV/NIV/RSV
  MATT 1 MATT 1–2
  MATT 2 MATT 3 & 4:1-12
  MATT 3 MATT 4:12 to 7
  MATT 4 MATT 8 to 9:37
  MATT 5 MATT 9:38 to 10
  MATT 6 MATT 11–12
  MATT 7 MATT 13
  MATT 8 MATT 14 to 16:12
  MATT 9 MATT 16:13 to 20:16
  MATT 10 MATT 20:17 to 23
  MATT 11 MATT 24 to 26:5
  MATT 12 MATT 26:6 to 27
  MATT 13 MATT 28
  MARK 1 MARK 1 to 2:12
  MARK 2 MARK 2:13 to 5:20
  MARK 3 MARK 5:21 to 6:29
  MARK 4 MARK 6:30 to 8:26
  MARK 5 MARK 8:27 to 12
  MARK 6 MARK 13
  MARK 7 MARK 14 & 15
  MARK 8 MARK 16
  LUKE 1 LUKE 1
  LUKE 2 LUKE 2:1–40
  LUKE 3 LUKE 2:41 to 4:13
  LUKE 4 LUKE 4:14 to 6:11
  LUKE 5 LUKE 6:12 to 7
  LUKE 6 LUKE 8
  LUKE 7 LUKE 9:1–49
  LUKE 8 LUKE 9:50 to 13:21
  LUKE 9 LUKE 13:22 to 17:10
  LUKE 10 LUKE 17:11 to 18:30
  LUKE 11 LUKE 18:31 to 19:27
  LUKE 12 LUKE 19:28 to 21
  LUKE 13 LUKE 22 & 23
  LUKE 14 LUKE 24
  JOHN 1 JOHN 1 & 2
  JOHN 2 JOHN 3:1–21
  JOHN 3 JOHN 3:22 to 4:4
  JOHN 4 JOHN 4:5 to 5:1
  JOHN 5 JOHN 5:2 to 6
  JOHN 6 JOHN 7 to 10
  JOHN 7 JOHN 11 to 12:11
  JOHN 8 JOHN 12:12–50
  JOHN 9 JOHN 13 to 17
  JOHN 10 JOHN 18 & 19
  JOHN 11 JOHN 20 & 21
  ACTS 1 ACTS 1 & 2
  ACTS 2 ACTS 3 to 4:31
  ACTS 3 ACTS 4:32 to 5
  ACTS 4 ACTS 6 to 8:1
  ACTS 5 ACTS 8:1 to 9:31
  ACTS 6 ACTS 9:32 to 11:18
  ACTS 7 ACTS 11:19 to 12
  ACTS 8 ACTS 13
  ACTS 9 ACTS 14 to 15:35
  ACTS 10 ACTS 15:36 to 18:23
  ACTS 11 ACTS 18:24 to 20:6
  ACTS 12 ACTS 20:7–26
  ACTS 13 ACTS 27 & 28
  ROMANS ROMANS
  1 CORINTHIANS 1 CORINTHIANS
  2 CORINTHIANS 1 CORINTIANS
  GALATIANS GALATIANS
  EPHESIANS EPHESIANS
  PHILIPIANS PHILIPIANS
  COLOSSIANS COLOSSIANS
  1 THESS 1 THESS
  2 THESS 2 THESS
  1 TIMOTHY 1 TIMOTHY
  2 TIMOTHY 2 TIMOTHY
  TITUS TITUS
  PHILEMON PHILEMON
  HEBREWS HEBREWS
  JACOB JAMES
  1 PETER 1 PETER
  2 PETER 2 PETER
  1 JOHN 1 JOHN
  2 JOHN 2 JOHN
  3 JOHN 3 JOHN
  JUDAS JUDE
  REVELATION 1 REVELATION 1 & 2
  REVELATION 2 REVELATION 3 to 8:1
  REVELATION 3 REVELATION 8:2 to 11
  REVELATION 4 REVELATION 12 & 13
  REVELATION 5 REVELATION 14
  REVELATION 6 REVELATION 15 to 17
  REVELATION 7 REVELATION 18 to 19:10
  REVELATION 8 REVELATION 19:11 to 22

  Correlation of Standard Bible Divisions to the Restoration Edition of the New Testament

  KJV/NIV/RSV RE
  MATT 1 MATT 1:1–5
  MATT 2 MATT 1:6–14
  MATT 3 MATT 2:1–4
  MATT 4 MATT 2:5–8 & 3:1–4
  MATT 5 MATT 3:4–26
  MATT 6 MATT 3:27–39
  MATT 7 MATT 3:40–49
  MATT 8 MATT 4:1–6
  MATT 9 MATT 4:7–4:15
  MATT 10 MATT 4:15 & 5:1–8
  MATT 11 MATT 6:1–8
  MATT 12 MATT 6:9–18
  MATT 13 MATT 7
  MATT 14 MATT 8:1–7
  MATT 15 MATT 8:8–14
  MATT 16 MATT 8:15–16 & 9:1–3
  MATT 17 MATT 9:4–9
  MATT 18 MATT 9:10–17
  MATT 19 MATT 9:18–24
  MATT 20 MATT 9:25–26 & 10:1–4
  MATT 21 MATT 10:5–16
  MATT 22 MATT 10:17–24
  MATT 23 MATT 10:25–37
  MATT 24 MATT 11:1–14
  MATT 25 MATT 11:15–25
  MATT 26 MATT 11:26–27 & 12:1–16
  MATT 27 MATT 12:17–33
  MATT 28 MATT 13
  MARK 1 MARK 1:1–9
  MARK 2 MARK 1:10–11 & 2:1–4
  MARK 3 MARK 2:5–10
  MARK 4 MARK 2:11–20
  MARK 5 MARK 2:21–24 & 3:1–5
  MARK 6 MARK 3:6–11 & 4:1–7
  MARK 7 MARK 4:8–14
  MARK 8 MARK 4:15–20 & 5:1–4
  MARK 9 MARK 5:4–19
  MARK 10 MARK 5:20–29
  MARK 11 MARK 5:30–36
  MARK 12 MARK 5:37–48
  MARK 13 MARK 6
  MARK 14 MARK 7:1–19
  MARK 15 MARK 7:20–29
  MARK 16 MARK 8
  LUKE 1 LUKE 1
  LUKE 2 LUKE 2:1–7 & 3:1–2
  LUKE 3 LUKE 3:3–9
  LUKE 4 LUKE 3:10–12 & LUKE 4:1–7
  LUKE 5 LUKE 4:8–14
  LUKE 6 LUKE 4:15–16 & 5:1–13
  LUKE 7 LUKE 5:14–21
  LUKE 8 LUKE 6
  LUKE 9 LUKE 7 & 8:1–2
  LUKE 10 LUKE 8:3–9
  LUKE 11 LUKE 8:10–17
  LUKE 12 LUKE 8:18–29
  LUKE 13 LUKE 8:30–33 & 9:1–3
  LUKE 14 LUKE 9:4–10
  LUKE 15 LUKE 9:11–15
  LUKE 16 LUKE 9:16–20
  LUKE 17 LUKE 9:21–23 & 10:1–5
  LUKE 18 LUKE 10:6–10 & 11:1–2
  LUKE 19 LUKE 11:3–6 & 12:1–5
  LUKE 20 LUKE 12:6–12
  LUKE 21 LUKE 12:13–19
  LUKE 22 LUKE 13:1–14
  LUKE 23 LUKE 13:15–26
  LUKE 24 LUKE 14
  JOHN 1 JOHN 1:1–7
  JOHN 2 JOHN 1:8–10
  JOHN 3 JOHN 2:1–3 & 3:1–3
  JOHN 4 JOHN 3:4 & 4:1–12
  JOHN 5 JOHN 4:13 & 5:1–8
  JOHN 6 JOHN 5:9–20
  JOHN 7 JOHN 6:1–9
  JOHN 8 JOHN 6:9–16
  JOHN 9 JOHN 6:17–23
  JOHN 10 JOHN 6:24–30
  JOHN 11 JOHN 7:1–8
  JOHN 12 JOHN 7:9–10 & 8:1–6
  JOHN 13 JOHN 9:1–6
  JOHN 14 JOHN 9:6–9
  JOHN 15 JOHN 9:10–13
  JOHN 16 JOHN 9:13–18
  JOHN 17 JOHN 9:18–20
  JOHN 18 JOHN 10:1–8
  JOHN 19 JOHN 10:8–16
  JOHN 20 JOHN 11:1–5
  JOHN 21 JOHN 11:5–13
  ACTS 1 ACTS 1:1–6
  ACTS 2 ACTS 1:7–13
  ACTS 3 ACTS 2:1–3
  ACTS 4 ACTS 2:4–7 & 3:1
  ACTS 5 ACTS 3:2–9
  ACTS 6 ACTS 4:1–2
  ACTS 7 ACTS 4:3–10
  ACTS 8 ACTS 4:10 & 5:1–7
  ACTS 9 ACTS 5:8–11 & 6:1–2
  ACTS 10 ACTS 6:3–8
  ACTS 11 ACTS 6:9 & 7:1–2
  ACTS 12 ACTS 7:3–8
  ACTS 13 ACTS 8
  ACTS 14 ACTS 9:1–5
  ACTS 15 ACTS 9:6–10 & 10:1
  ACTS 16 ACTS 10:2–9
  ACTS 17 ACTS 10:10–15
  ACTS 18 ACTS 10:16–19 & 11:1
  ACTS 19 ACTS 11:2–10
  ACTS 20 ACTS 11:11 & 12:1–5
  ACTS 21 ACTS 12:6–14
  ACTS 22 ACTS 12:14–20
  ACTS 23 ACTS 12:20–27
  ACTS 24 ACTS 12:28–33
  ACTS 25 ACTS 12:34–38
  ACTS 26 ACTS 12:38–45
  ACTS 27 ACTS 13:1–7
  ACTS 28 ACTS 13:8–13
  ROM 1 ROM 1:1–6
  ROM 2 ROM 1:7–11
  ROM 3 ROM 1:12–17
  ROM 4 ROM 1:18–21
  ROM 5 ROM 1:21–24
  ROM 6 ROM 1:25–28
  ROM 7 ROM 1:29–32
  ROM 8 ROM 1:33–37
  ROM 9 ROM 1:38–45
  ROM 10 ROM 1:46–50
  ROM 11 ROM 1:51–58
  ROM 12 ROM 1:59–62
  ROM 13 ROM 1:63–66
  ROM 14 ROM 1:67–72
  ROM 15 ROM 1:73–78
  ROM 16 ROM 1:79–82
  1 COR 1 1 COR 1:1–5
  1 COR 2 1 COR 1:6–8
  1 COR 3 1 COR 1:9–13
  1 COR 4 1 COR 1:14–17
  1 COR 5 1 COR 1:18–20
  1 COR 6 1 COR 1:21–23
  1 COR 7 1 COR 1:24–30
  1 COR 8 1 COR 1:31–33
  1 COR 9 1 COR 1:34–38
  1 COR 10 1 COR 1:39–43
  1 COR 11 1 COR 1:43–46
  1 COR 12 1 COR 1:47–50
  1 COR 13 1 COR 1:51–53
  1 COR 14 1 COR 1:54–60
  1 COR 15 1 COR 1:61–68
  1 COR 16 1 COR 1:69–75
  2 COR 1 2 COR 1:1–5
  2 COR 2 2 COR 1:5–9
  2 COR 3 2 COR 1:9–11
  2 COR 4 2 COR 1:12–14
  2 COR 5 2 COR 1:15–19
  2 COR 6 2 COR 1:20–21
  2 COR 7 2 COR 1:22–25
  2 COR 8 2 COR 1:26–28
  2 COR 9 2 COR 1:29–31
  2 COR 10 2 COR 1:32–34
  2 COR 11 2 COR 1:35–40
  2 COR 12 2 COR 1:41–46
  2 COR 13 2 COR 1:47–49
  GAL 1 GAL 1:1–4
  GAL 2 GAL 1:5–6
  GAL 3 GAL 1:7–12
  GAL 4 GAL 1:13–17
  GAL 5 GAL 1:17–22
  GAL 6 GAL 1:23–26
  EPH 1 EPH 1:1–3
  EPH 2 EPH 1:4–7
  EPH 3 EPH 1:8–11
  EPH 4 EPH 1:12–16
  EPH 5 EPH 1:16–21
  EPH 6 EPH 1:22–26
  PHIL 1 PHIL 1:1–5
  PHIL 2 PHIL 1:6–10
  PHIL 3 PHIL 1:11–13
  PHIL 4 PHIL 1:14–18
  COL 1 COL 1:1–5
  COL 2 COL 1:6–10
  COL 3 COL 1:11–15
  COL 4 COL 1:15–19
  1 THESS 1 1 THESS 1:1–2
  1 THESS 2 1 THESS 1:3–6
  1 THESS 3 1 THESS 1:7–9
  1 THESS 4 1 THESS 1:10–12
  1 THESS 5 1 THESS 1:13–15
  2 THESS 1 2 THESS 1:1–3
  2 THESS 2 2 THESS 1:4–6
  2 THESS 3 2 THESS 1:7–10
  1 TIM 1 1 TIM 1:1–5
  1 TIM 2 1 TIM 1:6–7
  1 TIM 3 1 TIM 1:8–9
  1 TIM 4 1 TIM 1:10–12
  1 TIM 5 1 TIM 1:13–15
  1 TIM 6 1 TIM 1:16–19
  2 TIM 1 2 TIM 1:1–4
  2 TIM 2 2 TIM 1:5–7
  2 TIM 3 2 TIM 1:8–9
  2 TIM 4 2 TIM 1:10–12
  TITUS 1 TITUS 1:1–2
  TITUS 2 TITUS 1:3
  TITUS 3 TITUS 1:3–5
  PHILEMON PHILEMON
  HEB 1 HEB 1:1–2
  HEB 2 HEB 1:3–5
  HEB 3 HEB 1:6–8
  HEB 4 HEB 1:9–11
  HEB 5 HEB 1:12–14
  HEB 6 HEB 1:14–16
  HEB 7 HEB 1:17–21
  HEB 8 HEB 1:22–23
  HEB 9 HEB 1:24–28
  HEB 10 HEB 1:29–35
  HEB 11 HEB 1:36–50
  HEB 12 HEB 1:51–57
  HEB 13 HEB 1:58–64
  JAMES 1 JACOB 1:1–7
  JAMES 2 JACOB 1:8–12
  JAMES 3 JACOB 1:13–14
  JAMES 4 JACOB 1:15–18
  JAMES 5 JACOB 1:19–25
  1 PET 1 1 PET 1:1–5
  1 PET 2 1 PET 1:6–9
  1 PET 3 1 PET 1:10–14
  1 PET 4 1 PET 1:15–18
  1 PET 5 1 PET 1:19–21
  2 PET 1 2 PET 1:1–5
  2 PET 2 2 PET 1:6–10
  2 PET 3 2 PET 1:11–15
  1 JOHN 1 1 JOHN 1:1–3
  1 JOHN 2 1 JOHN 1:4–12
  1 JOHN 3 1 JOHN 1:13–17
  1 JOHN 4 1 JOHN 1:18–20
  1 JOHN 5 1 JOHN 1:21–26
  2 JOHN 2 JOHN
  3 JOHN 3 JOHN
  JUDE JUDAS
  REV 1 REV 1:1–7
  REV 2 REV 1:8–15
  REV 3 REV 1:16–20
  REV 4 REV 2:1–3
  REV 5 REV 2:4–6
  REV 6 REV 2:7–12
  REV 7 REV 2:13–16
  REV 8 REV 2:17 & REV 3:1–5
  REV 9 REV 3:6–10
  REV 10 REV3:11–13
  REV 11 REV 3:14–20
  REV 12 REV 4:1–5
  REV 13 REV 4:6–10
  REV 14 REV 5
  REV 15 REV 6:1–2
  REV 16 REV 6:2–9
  REV 17 REV 6:10–13
  REV 18 REV 7:1–7
  REV 19 REV 7:8–10 & 8:1–3
  REV 20 REV 8:4–7
  REV 21 REV 8:8–12
  REV 22 REV 8:13–15 & REV 9